گروه ریاضی هشتم

گروه ریاضی (ویژه ی همه ی پایه ها)
گروه ریاضی(ویژه ی همه ی پایه ها)

رتبه در ایران 71,514


معادله(1)۵۴ مطلب با موضوع «دانستنی های ریاضی» ثبت شده است

معادله(1)


علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۳۳ ب.ظ

ب م م و ک م م۵۴ مطلب با موضوع «دانستنی های ریاضی» ثبت شده است

ب م م و ک م م


علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۴:۲۷ ب.ظ

چند نکته مهم در ریاضی دوره اول متوسطه(1)۵۴ مطلب با موضوع «دانستنی های ریاضی» ثبت شده است

1-عدداول:هر عددی طبیعی بزرگتر ازیک که فقط دو شمارنده(مقسوم علیه )داشته باشد((خودش ویک))مثل 11و37

2-مقسوم علیه های اول اعداد را ازطریق تجزیه متوان بدست آورد.

3-عددهای طبیعی به سه دسته تقسیم میشوند.1-اعداد اول مثل 13 -----2-اعداد مرکب مثل 27---3-عدد یک که نه اول است ونهمرکب

4-ب-م-م ((بزرگترین مقسوم علیه مشترک)) دو عدد اول  یک است.که آن دو عدد نسبت به هم اول هستند.بین 11و13

5-ب-م-م دوعدد که یکی اول باشد ودیگری مرکب  عدد یک است.

6-ک-م-م دوعدد اول حاصلضرب آنها است.ک-م-م  دوعدد 7و11 حاصل ضرب آنها 77 است.

7-به هردوعدد طبیعی فردکه 2 واحد اختلاف داشته باشند وهر دواول باشند به آنها یک جفت  عدد اول دوقلو مینامند.مثل 11و13

8-هر سه عدد فرد متوالی که هر سه اول باشند  اعداد اول سه قلو می نامند.مثل3و5و7

9-گزاره ((هیچ عدد زوجی اول نیست )) نادرست است .زیرا عدد 2 هم زوج است وهم اول

10-هر عددی را که بتوان بصورت حاصلضرب دوعع طبیعی بزرگتر ازیک نوشت  عدد مرکب نامند. مثل 39 که بصورت 13*3 متوان نوشت.

علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶ ق.ظ

زاویه ها و اعداد۵۴ مطلب با موضوع «دانستنی های ریاضی» ثبت شده است

اعداد با تفکر به و جود آمده اند

هر عدد در زبان انگلیسی دارای تعداد زاویه های منحصر به فرد خودش است و به شماره  خودش ، زاویه دارد

علی شهرکی
موافقین۲ مخالفین۰
شنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۵ ب.ظ

ریاضی ٰ پدر علوم۵۴ مطلب با موضوع «دانستنی های ریاضی» ثبت شده است

موسیقی می‌تواند روح را برانگیزد یا آرام ‌سازد؛

نقاشی می‌ تواند چشم‌نواز باشد؛شعر می‌تواند عواطف را تحریک کند؛

فلسفه می‌تواند ذهن را قانع و راضی سازد؛

مهندسی می‌تواند زندگی مادی آدمی را بهبود بخشد؛

اما ریاضیات همه این ارزشها را با هم عرضه می‌کند.


علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
چهارشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۵۸ ب.ظ

مساحت و محیط شکل های هندسی۵۴ مطلب با موضوع «دانستنی های ریاضی» ثبت شده است

مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 

محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

〰🌹〰

 مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 

محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

〰🌹〰

مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

〰🌹〰

 مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 

محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3

〰🌹〰

مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 

محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

〰🌹〰

 مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 

محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع

〰🌹〰

 مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × ارتفاع ÷  2

محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

〰🌹〰

 مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2 

محیط لوزی = یک ضلع × 4

〰🌹〰

 مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 

محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2

〰🌹〰

مساحت دایره = عدد پی ( 3/14 ) × شعاع × شعاع 

محیط دایره = عدد پی ( 3/14 ) × قطر

〰🌹〰

مساحت کره = 4 × 3/14 × شعاع به توان دو 

حجم کره = چهار سوم × 3/14 × شعاع به توان سه

〰🌹〰


 مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 3/14 

〰🌹〰

محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

〰🌹〰

 حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع 

حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

〰🌹〰

حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 

〰🌹〰

مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع   حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

〰🌹〰

 مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی 

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

〰🌹〰

حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع


علی شهرکی
موافقین۰ مخالفین۰
چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۳:۳۵ ب.ظ
صفحات سایت
شعار ما :دنیا منتظر توست همین حالا شروع کن