گروه ریاضی هشتم

گروه ریاضی (ویژه ی همه ی پایه ها)
گروه ریاضی(ویژه ی همه ی پایه ها)انیمیشن بردار۳۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

انیمیشن بردار

برای دیدن انیمیشن روی عکس زیر کلیک کنید


علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
جمعه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶ ب.ظ

انیمیشن تجزیه برداری۳۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

انیمیشن تجزیه برداری

برای دیدن این انیمیشن روی عکس زیر کلیک کنید

علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
جمعه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲ ب.ظ

بازی و سرگرمی۳۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

اگه تونستی عدد صحیح رو پیدا کنی

اگه تونستی عدد صحیح رو پیدا کنی


اگه تونستی اعداد صحیح بعدی رو پیدا کنی

علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
جمعه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۳۶ ب.ظ

اعداد دوست۳۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است


آیا اعداد دوست را می شناسید ؟

َدر زمان های قدیم پادشاهی بود که ادعا می کرد می تواند هر مساله ی ریاضی را حل کند، روزی یکی از وزیرانش به او خبر داد که در زندان، ریاضی دانی است که ادعا می کند می تواند او را شکست دهد. پادشاه این ریاضی دان را فراخواند و به او گفت: " می توانی برای من مساله ای طرح کنی و تا زمانی که من جواب آن را بیابم آزاد باشی، اما به محض یافتن جواب، دوباره دستگیر و زندانی می شوی."

ریاضی دان بدون لحظه ای درنگ پیشنهاد پادشاه را پذیرفت و مساله ی زیر را مطرح کرد:" می دانیم حاصل جمع تمام مقسوم علیه های سره ی 220 برابر است با:

1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284

هم چنین حاصل جمع تمام مقسوم علیه های سره ی  284 برابر است  با:

1+2+4+71+142=220

مساله: اکنون پادشاه باید دو عدد دیگر با این خاصیت را بیابند!"

این ریاضی دان باهوش تا پایان عمرش آزاد ماند، زیرا پادشاه هیچگاه نتوانست مساله ی او را حل کند!

اعداد 220 و 284 را اعداد دوست می نامیم، در واقع دو عدد طبیعی که مجموع مقسوم علیه های سره ی یکی برابر دیگری باشد را دوست می نامیم. اعداد 220 و 284 اولین جفت از اعداد دوست بودند که توسط فیثاغورس کشف شدند.

جفت دوست(18416 و 17296) به نام فرما مشهور شده است، اما حقیقت این است که توسط شخصی عرب به نام البنا در قرن سیزدهم یا چهاردم میلادی کشف شد. دکارت نیز جفت ( 9437056 و 9363584) را یافت. اویلر موفق شد حدود 59 جفت دوست بیابد که کوچک ترین آن ها (6368 و 6232) و بزرگ ترین آن ها (10856 و 10744 ) است. مدت ها پس از اویلر، یک نوجوان 16 ساله ی ایتالیایی به نام پاگانینی توانست جفت اعداد دوست (1210 و 1184) را بیابد که از کوچک ترین جفت دوست اویلر نیز کوچک تر بود.

-          مسائلی که تا کنون پاسخ داده نشده اند:

1-      آیا تعداد نامحدودی جفت دوست وجود دارد؟

2-      آیا جفت دوستی وجود دارد که یکی زوج و دیگری فرد باشد؟

3-      آیا جفت دوستی وجود دارد که ب.م.م آن ها برابر 1 باشد؟

 

آیا می توانید به کمک رایانه، جفت های دوست جدیدی را بیابید؟

علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
جمعه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴ ب.ظ

کاربرد ریاضی در زندگی۳۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

کاربرد ریاضی در زندگیبسیار پیش می آید که دانش آموزان پس از تدریس یک درس ، از ما می پرسند که این درس که امروز خواندیم ،به چه درد ما می خورد؟و کجامی توانیم ازآن استفاده کنیم ؟ 
ریاضیات به عنوان یک درس اصلی است که داشتن درک درست از آن در آینده ی تحصیلی دانش آموزان و طبعاً پیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارد . همچنین شامل کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمرّه ، سایر علوم و کاربردهایی در زندگی علمی آینده ی دانش آموزاست .به این ترتیب دربرنامه درسی و آموزشی ، برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در زندگی و سایر علوم از قبیل :هنر،علوم طبیعی ،علوم اجتماعی و . . . . باید مدّ نظر قرار گیرد . در صورتی که این موارد در آموزش دیده نشود ، این سؤ ال همیشه در ذهن دانش آموز باقی می ماند که: 
« به چه دلیل باید ریاضی خواند ؟ » و « ریاضی به چه درد می خورد ؟ » 
دراین مقاله سعی شده است که ارتباط دروس کتب ریاضی راهنمایی با سایر علوم و همچنین کاربرد آنها در دنیای امروز ی تا حدودی بررسی شود و ارائه گردد . 

بین رشته های علمی ، که بشر در طول هزاران سال به وجود آورده ، ریاضیّات جای مخصوص و ضمناٌ مهمّی را اشغال کرده است . ریاضیّات با علوم فیزیک ، زیست شناسی ، اقتصاد و فنون مختلف فرق دارد . با وجود این به عنوان یکی از روشهای اصلی در بررسیهای مربوط به کامپیوتر ، فیزیک ، زیست شناسی ، صنعت واقتصاد بکار می رود ودرآینده بازهم نقش ریاضّیات گسترش بیشتری می یابد. 
با وجود این مطلب ، برای آموزش جوانان هنوز از همان روشی استفاده می شود که سقراط و افلاطون ، حقایق عالی اخلاقی را برای شیفتگان منطق و فلسفه و برای علاقمندان سخنوری و علم کلام بیان می کردند . در حقیقت در درسهای حساب ، هندسه و جبر ،هرگز لزوم یادگیری آنها برای زندگی عملی خاطر نشان نمی شود. هرگز از تاریخ علم صحبتی به میان نمی آید. نظریه های سنگین علمی ، ولی هیچ نتیجه ای جز این ندارد که دانش آموزان را از علم بری کند و عدّه ی آنها را تقلیل دهد . 
یکی ازراههای جدی برای حلّ مسئله توجه به تاریخ علم، گفتگو در باره ی مردان علم و ارتباط ریاضی با عمل است ، ارتباطی که در تمام دوران زندگی بشر هرگز قطع نشده است . 
ادامه مطلب
علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
جمعه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲ ب.ظ

نرم افزار ریشه nام۳۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

نرم افزار محاسبه ریشه n ام یک عدد

 

 

برای دانلود روی عکس زیر کلیک کنید.


علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۹ ب.ظ

روابط جالب ریاضی۳۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

1 x 8 + 1 = 9 
12 x 8 + 2 = 98 
123 x 8 + 3 = 987 
1234 x 8 + 4 = 9876 
12345 x 8 + 5 = 98765 
123456 x 8 + 6 = 987654 
1234567 x 8 + 7 = 9876543 
12345678 x 8 + 8 = 98765432 
123456789 x 8 + 9 = 987654321

 


1 x 9 + 2 = 11 
12 x 9 + 3 = 111 
123 x 9 + 4 = 1111 
1234 x 9 + 5 = 11111 
12345 x 9 + 6 = 111111 
123456 x 9 + 7 = 1111111 
1234567 x 9 + 8 = 11111111 
12345678 x 9 + 9 = 111111111 
123456789 x 9 +10= 1111111111

 


9 x 9 + 7 = 88 
98 x 9 + 6 = 888 
987 x 9 + 5 = 8888 
9876 x 9 + 4 = 88888 
98765 x 9 + 3 = 888888 
987654 x 9 + 2 = 8888888 
9876543 x 9 + 1 = 88888888 
98765432 x 9 + 0 = 888888888 
 


1 x 1 = 1 
11 x 11 = 121 
111 x 111 = 12321 
1111 x 1111 = 1234321 
11111 x 11111 = 123454321 
111111 x 111111 = 12345654321 
1111111 x 1111111 = 1234567654321 
11111111 x 11111111 = 123456787654321 
111111111 x 111111111=123456789 87654321

علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
پنجشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ۰۸:۰۷ ب.ظ
صفحات سایت
شعار ما :دنیا منتظر توست همین حالا شروع کن