گروه ریاضی هشتم

گروه ریاضی (ویژه ی همه ی پایه ها)
گروه ریاضی(ویژه ی همه ی پایه ها)توان۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

برای دیدن این فیلم روی عکس بالا کلیک کنید

علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۵۶ ب.ظ

اعداد گنگ۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است


برای دیدن فیلم روی عکس بالا کلیک کنید

علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰۲:۵۱ ب.ظ

چند نکته مهم در ریاضی دوره اول متوسطه(1)۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

1-عدداول:هر عددی طبیعی بزرگتر ازیک که فقط دو شمارنده(مقسوم علیه )داشته باشد((خودش ویک))مثل 11و37

2-مقسوم علیه های اول اعداد را ازطریق تجزیه متوان بدست آورد.

3-عددهای طبیعی به سه دسته تقسیم میشوند.1-اعداد اول مثل 13 -----2-اعداد مرکب مثل 27---3-عدد یک که نه اول است ونهمرکب

4-ب-م-م ((بزرگترین مقسوم علیه مشترک)) دو عدد اول  یک است.که آن دو عدد نسبت به هم اول هستند.بین 11و13

5-ب-م-م دوعدد که یکی اول باشد ودیگری مرکب  عدد یک است.

6-ک-م-م دوعدد اول حاصلضرب آنها است.ک-م-م  دوعدد 7و11 حاصل ضرب آنها 77 است.

7-به هردوعدد طبیعی فردکه 2 واحد اختلاف داشته باشند وهر دواول باشند به آنها یک جفت  عدد اول دوقلو مینامند.مثل 11و13

8-هر سه عدد فرد متوالی که هر سه اول باشند  اعداد اول سه قلو می نامند.مثل3و5و7

9-گزاره ((هیچ عدد زوجی اول نیست )) نادرست است .زیرا عدد 2 هم زوج است وهم اول

10-هر عددی را که بتوان بصورت حاصلضرب دوعع طبیعی بزرگتر ازیک نوشت  عدد مرکب نامند. مثل 39 که بصورت 13*3 متوان نوشت.

علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶ ق.ظ

گروه ریاضی هشتم در play news stand۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

باداشتن play newsstand در گوشی های اندروید از آخرین مطالب ما باخبر شوید

کافی است در بخش جستجو کلمه ی 8mathgroupفید مارا پیدا کنید و بدون وارد شدن به سایت ما مطالب را بخوانید و دانلود کنید

علی شهرکی
موافقین۱ مخالفین۰
دوشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳ ق.ظ
شعار ما :دنیا منتظر توست همین حالا شروع کن